Wie ben ik?

Gastheer JIJ - Daar

Spreken als gastheer voor een prachtige groep jongeren op een Sing-in van stichting Jij Daar! in Zeist 

Hartelijk dank dat u van mijn website gebruik wilt maken. Ik zal mijzelf kort voorstellen. Ik ben Evert Meijer en ben geboren en opgegroeid in Elspeet. Toen ik trouwde met Laura zijn we in Ermelo gaan wonen. Hier hebben we anderhalf jaar met plezier gewoond, tot ik mijn studie theologie afrondde en eind 2020 een beroep kreeg naar Werkhoven. Sinds 10 januari 2021 ben ik predikant van de Hervormde Gemeente in dit prachtige, vriendelijke dorp. Het  belangrijkste wat ik mag doen als predikant, het zit in de naam, is prediken. Veel van mijn preken zijn online terug te luisteren. Preken betekent voor mij een tekstgedeelte uit de Bijbel in het licht van het Evangelie zorgvuldig uitleggen en toepassen. Daarnaast geef ik in de gemeente catechisatie, breng ik pastorale bezoeken en geef ik samen met de kerkenraad leiding aan de gemeente.

In 2013 ben ik tot geloof gekomen en heeft God mijn hart ingewonnen om Hem met heel mijn leven te dienen. Mijn getuigenis is hier te horen of te lezen. Ik ben tot op de dag van vandaag dankbaar dat ik Jezus heb leren kennen en liefhebben. Een onvervulbare leegte in mijn leven heeft Hij vervuld. Een doelloos en onrustig leven heeft Hij zin gegeven. Het leven met en voor God is écht leven, omdat Hij daardoor verheerlijkt wordt! Dit is de reden waarom God alles heeft geschapen, ook u en jou. Het is daarom mijn grootste verlangen dat zoveel mogelijk mensen Jezus leren kennen en volgen. Ik weet me door God geroepen en gedreven om daar mijn leven aan toe te wijden.

Van september 2014 tot juli 2017 heb ik theologie gestudeerd aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn. Hier heb ik mijn bachelor gehaald. Mijn bachelorscriptie over intertekstualiteit kunt u hier lezen. Hierna heb ik vanaf september 2017 tot augustus 2020 de master gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam gevolgd en gehaald. Mijn masterscriptie over de vraag of de Twaalf Kleine Profeten als één boek moeten worden gelezen, die ik beantwoord op basis van een intertekstuele exegese van de Dag van de HEERE in Zefanja 1:14-18, kunt u hier vinden.

In 2015 ben ik in Elspeet begonnen met het opstarten en leiden van Bijbelstudie- en gebedsgroepen. Ik heb in deze jaren duidelijk mogen merken dat God leeft en werkt. Hij heeft harten en levens van mensen door het geloof in het Evangelie krachtig vernieuwd! Tijdens de vele Bijbelstudieavonden merkte ik de enorme kracht (van God!) die er in de Bijbel zit. Het lezen en bestuderen van de Bijbel is ontzettend belangrijk, maar niet altijd even makkelijk. Om geestelijke leiders (bijvoorbeeld kerkenraadsleden, Bijbelkringleiders, catecheten) te helpen dieper de Bijbel in te gaan, geef ik sinds 2017 op verschillende plekken de cursus Veritas. Het doel van deze cursus is toerusting in het begrijpen, toepassen en doorgeven van de boodschap(pen) van heel de Bijbel. Door de cursus heen worden veel belangrijke thema’s/onderwerpen direct vanuit de Bijbel behandeld. Een aanrader voor elke christen die verlangt naar groei, zowel in het eigen geestelijk leven als in het dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk.

Ik vind het geweldig mooi om gesprekken te voeren met buitenkerkelijken om ook hen het Evangelie, het beste nieuws wat alle mensen kunnen horen, te vertellen. Ik probeer in zulke gesprekken uit te leggen waarom wij geloven dat de Bijbel het betrouwbare Woord van God is en wat de boodschap van de Bijbel is. Het is mijn verlangen dat ook deze site mag bijdragen aan het doorgeven van de heerlijke boodschap van de Bijbel en dat ook u Jezus (beter) zult leren kennen en volgen!

Mocht u vragen hebben, mij willen spreken of uitnodigen om ergens te komen (s)preken dan kunt u via deze link contact met mij opnemen.

Vriendelijke groet,
Evert Meijer