Bijbelstudie- en gebedsgroepen

Van de eerste christenen staat geschreven dat ze samen volhardden in de leer van de apostelen (…) en in de gebeden (Handelingen 2:42-47). In deze beschrijving vallen de woorden ‘gemeenschap, bijeen, gemeenschappelijk, eendrachtig en samen’ op. Het is ontzettend belangrijk dat gelovigen samen komen voor het bestuderen van Gods Woord en het gebed. Het is ontzettend mooi en nuttig om zelf de Bijbel te onderzoeken en omgang te hebben met God in het gebed, maar het is niet genoeg. Een christen is lid geworden van het lichaam van Christus en heeft het nodig om contact te hebben met andere leden van hetzelfde lichaam. Zonder contact met ware gelovigen is een christen in wezen gehandicapt. Hij kan niet maximaal groeien en vrucht dragen. Elke christen heeft het nodig om door broeders en zusters in het geloof getroost, aangemoedigd, vermaand en opgescherpt te worden. En hoe heerlijk is het om samen naar de stem van God te luisteren en samen Hem te loven en aanbidden!

In 2014 ben ik samen met vier anderen in Elspeet gestart met een gebedsgroep. Een verdieping in mijn persoonlijk gebedsleven werd gevolgd door het verlangen om met anderen te bidden. In de boeken die ik las over gebed, viel het mij op dat het in veel landen gebruikelijk was (en is) dat gelovigen samen kwamen (en komen) om met elkaar te bidden (het Nieuwe Testament is hier overigens ook duidelijk genoeg over, zie bijvoorbeeld Handelingen 4 en 12). Vaak was dit het gevolg van een ontwaak van het besef dat de kerk er slecht aan toe was en dat er een uitstorting van de Heilige Geest noodzakelijk was. Veel opwekkingen zijn begonnen met gemeenschappelijk gelovig gebed. Het waren vaak maar enkelingen die inzagen dat het hoog tijd was om alleen en samen op de knieën te gaan voor God…, maar God kijkt gelukkig niet naar aantallen!

In 2014 omschreef ik het doel van de gebedsgroep als volgt: “Het hoofddoel van de gebedsgroep is opwekking in Elspeet en omgeving. We willen specifiek bidden voor mensen die God op ons pad heeft gebracht. Jongeren/anderen die momenteel aan het zoeken zijn naar redding, maar het nog niet gevonden hebben. We bidden voor hen die worstelen met het geloof, zodat God ze spoedig de volle zekerheid en vrede met Hem zal geven. We bidden voor de gelovigen die er al zijn (waaronder wij zelf), dat we vurig blijven, dichtbij Jezus leven, ons helemaal toewijden aan Hem en er op gericht zijn om alleen nog maar tot Zijn eer te leven. Hij is het zo waard dat we uit de volheid van Zijn genade leven en veel vrucht dragen!  Daarnaast willen we bidden voor de mensen die helemaal onverschillig staan ten opzichte van God. De Geest alleen kan hen overtuigen van zonden en hen brengen aan de voeten van de Heere Jezus! We bidden in het geloof dat God gebeden hoort en verhoort. Hij zal grote dingen doen op het gebed. Daarom bidden we. Omdat we geloven dat God wil dat iedereen zalig wordt en dat wil waarmaken op het gebed! We bidden niet om God in beweging te proberen brengen, of om Hem gewillig te maken. Nee Hij is gewillig, en daarom bidden we met blijdschap dat Hij ons om Jezus’ wil horen zal, tot verheerlijking van Zijn Naam!”

Het aantal bidders is in de afgelopen jaren gegroeid en het aantal verhoorde gebeden ook. God werkt niet óm het gebed, maar wel óp het gebed. Dat is waar! We bidden voor de mensen in en buiten de kerken in ons dorp, in het bijzonder voor de voorgangers, ouderlingen en diakenen. We bidden, we geloven, we wachten…  En zo nu en dan horen we de wind van de Geest blazen…

We hebben gezien dat mensen om ons heen (in de kerken, in onze families en vriendenkringen, in ons dorp etc.) ontwaakten. Interesseerde het geloof hun eerst weinig of helemaal niets, opeens merkten ze een vreemde onrust en aantrekkingskracht. Een honger naar God, een verlangen naar Hem en een besef van verlorenheid buiten Hem. Wat heerlijk om steeds te merken dat ook anderen inzien dat het leven buiten Jezus leeg en gevaarlijk (onder de toorn van God!) is. We merk(t)en dat velen leefden (en leven) met veel vragen en twijfels en weinig antwoorden. Ze hadden (en hebben) één ding nodig: gezond Bijbel-onderwijs!

Daarom zijn we in 2015 gestart met (interkerkelijke) Bijbelstudiegroepen. “Om mensen tot Jezus te leiden en ze te leren geloven in Hem. Om (pas-)gelovigen het onderwijs te geven wat ze nodig hebben om te groeien in dit geloof en te leren Jezus te volgen.” Omdat het Johannes Evangelie zelf als doel heeft dat mensen (blijven) geloven in Jezus als de Messias en de Zoon van God (zie Johannes 20:30-31), hebben we ervoor gekozen dit Evangelie hoofdstuk voor hoofdstuk, vers voor vers, door te nemen.

Het was (en is) voor mij een punt van verwondering en grote dankbaarheid om te merken met welke honger mensen kwamen (en komen) en met welke vreugde we de avonden samen doorbrachten (doorbrengen). Gods Woord is zo veel rijker en kostbaarder dan we vaak denken! Als we maar luisteren naar wat er écht staat… En wat nog belangrijker is: de Heilige Geest gebruikt het onderzoek van het Woord om hopeloze mensen te brengen tot geloof en bekering en om gelovigen te sterken in hun geloof en leven!

Ik wil u die dit leest (gelovig of ongelovig), aanmoedigen om deel te nemen aan een van de groepen die samen komt om het Woord te onderzoeken en samen te bidden. Als u in de buurt van Elspeet woont (er zijn ook deelnemers uit omliggende plaatsen), kunt u met mij contact opnemen om deel te nemen aan de Bijbelstudie- en/of gebedsgroepen*. Als u ergens anders woont, raad ik u aan er voor te bidden en er naar te zoeken in uw omgeving. En, de kerk zelf is natuurlijk allereerst de plek om broeders en zusters in het geloof te ontmoeten!

* De gebedsgroep komt elke maandagavond samen voor gebed. Er zijn momenteel twee Bijbelstudiegroepen. Een groep komt eens in de maand samen op dinsdagavond. De andere groep komt om de week samen op donderdagavond. Deze Bijbelstudie-groepen leid ik zelf niet (meer). In 2017 ben ik namelijk begonnen met het geven van de cursus Veritas** in Elspeet. Er zijn in Elspeet twee groepen cursisten die toegerust worden de Bijbel te interpreteren, toe te passen en door te geven.

** U kunt door op de link te klikken meer informatie over deze cursus krijgen. Als u geïnteresseerd bent deze cursus te volgen kunt u alle nodige informatie krijgen over de mogelijkheden door contact met mij op te nemen.