Boeken

Op deze pagina wil ik tips geven voor boeken die naar mijn idee goed zijn om te lezen. Dit zijn boeken die ik zelf heb gelezen en die mij geestelijk hebben gevormd en verdiept.

Biografieën:

 • Als het regent in de bergen (Eileen Crossman): James Fraser vertrekt als jonge man naar China om daar het Evangelie te brengen. Hij komt in aanraking met de Lisu, een stam die leeft in de bergen. Zij zitten diep in de duisternis en Fraser begint aan een zware geestelijke strijd. Na jaren van hoop en teleurstelling doet God een krachtig werk onder deze mensen. Honderden komen tot geloof in de Heere Jezus. Het geheim hiervan ligt in het aanhoudend en gelovig gebed, zowel van Fraser zelf als van de mensen die in het thuisland samenkomen als gebedsgroep. Voor mij was dit een van de aanzetten om zelf een gebedsgroep te starten in Elspeet. Ook hier zien we dat God het bidden beloont!
 • J. Hudson Taylor- De man die God geloofde (Roger Steer): Een geweldig inspirerend boek om te leven in een toegewijd, afhankelijk en gelovig leven met God. Hudson Taylor vertrekt naar China, nadat hij zichzelf geoefend heeft God totaal te vertrouwen. Hij gaat door ontzettend veel moeilijke en onmogelijke situaties, maar door het geloof mag hij met Paulus zeggen: ‘In Christus ben ik meer dan overwinnaar!’ Zijn leven en bediening heeft wereldwijd een grote impact gemaakt. Wie wil groeien in geloof en gebed, moet dit boek absoluut lezen!
 • Vijf kruisen in de jungle (Elisabeth Eliot): Het leven van vijf jonge mannen die hun leven ‘weggooien’ voor Jezus. Zo werd dat tenminste door hun omgeving gezien. Ze kozen een leven in de jungle boven een grote carrière. Ze proberen een stam te bereiken met het Evangelie die bekend staat om hun moordzucht. Geen blanke heeft het bij hen overleefd. Maar moet dat een reden zijn om hen het Evangelie te onthouden? De roepstem van God is sterker dan de eigen angst. De liefde van God is sterker dan de liefde voor eigen leven. Ze gaan en brengen het grootste offer wat ze ooit konden brengen. Maar niet zonder vrucht!
 • Opwekking (Marie Monsen): Of dit boekje onder de categorie ‘Biografie’ valt, weet ik niet precies. Het is in elk geval vanuit de levenservaring geschreven. Marie Monsen wordt door God naar China geroepen en ontdekt daar dat veel zendingsarbeiders zelf niet opnieuw geboren zijn. Er is weinig vrucht op hun werk en het zendingswerk gaat moeizaam. Door opwekkingen in Korea wordt het verlangen gewekt dat de Heilige Geest ook uitgestort wordt in China. Er wordt intensief gebeden en de gebeden worden verhoord. Veel mensen (ook zendelingen) worden overtuigd van zonde, belijden hun zonden en ontvangen vrede in hun hart. Het boek geeft duidelijke lessen over opwekking en herleving, over wedergeboorte en de kracht van het gebed.
 • George Whitefield- The life and times of the great evangelist of the 18th century revival (Arnold Dallimore, 2 delen in het Engels): Voor hen die goed Engels kunnen, een absolute aanrader. Het leven van Whitefield wordt voor zijn bekering gekenmerkt door een groot wetticisme, waar hij bijna aan sterft. Door puriteinse lectuur leert hij over de wedergeboorte en ontvangt hij die ook. Het leven na zijn bekering wordt gekenmerkt door de krachtige werking van de Heilige Geest, in hem en door hem en om hem heen. De staat van de kerk was intens hopeloos droevig. Maar deze biografie maakt duidelijk dat de kerk er nooit zo slecht aan toe is, of God is machtig haar te reformeren en te doen herleven. Ook geeft Dallimore uitgebreid aandacht aan de relatie tussen Whitefield en Charles en John Wesley.
 • Life and Diary of David Brainerd (Jonathan Edwards): David Brainerd werkte als zendeling onder de indianen. Veel van zijn ervaringen heeft hij bijgehouden in een dagboek. Jonathan Edwards heeft dit dagboek uitgegeven en hier en daar voorzien van toelichting. Brainerd diende de indianen met heel zijn hart, waarvan er velen tot geloof kwamen. Het dagboek geeft een kijk in het hart van Brainerd, in zijn geestelijke worstelingen en zijn gebedsleven. Zijn leven was erg kort, maar ook erg vruchtbaar.
 • Spurgeon: A Biography (Arnold A. Dallimore): Weinig mensen zijn voor zoveel mensen tot zegen geweest als Charles Haddon Spurgeon (1834-1892). Tienduizenden mensen kwamen door zijn bediening tot bekering en geloof. Spurgeon was ‘a genius in the intellectual sphere’, ‘a genius in the moral sphere’ en ‘a genius in the spiritual sphere’. Spurgeon was overtuigd Calvinist en aanvaardde de Bijbel als het Woord van God. Deze biografie geeft een goed beeld van Spurgeon, de tijd waarin hij leefde en de redenen waarom hij door God zo krachtig is gebruikt. Een voorbeeld om na te volgen…
 • Memoir and Remains of R.M. M’Cheyne (Andrew A. Bonar): In zijn korte leven (1813-1843) bleek Robert Murray M’Cheyne een begaafde prediker en geliefde herder te zijn. Het was zijn diepste verlangen mensen tot Jezus te leiden en zelf dicht bij Jezus te leven. Hij was diep overtuigd van de noodzaak van het werk van de Heilige Geest en het belang van gebed om vervuld te worden van de Heilige Geest. Toen hij een jaar naar Israël was (onder meer om zijn gezondheid te herstellen) werd de Heilige Geest in zijn gemeente en naburige plaatsen uitgestort. De laatste jaren van zijn bediening kwamen er honderden mensen tot geloof.

Opwekking:

 • Pinksteren vandaag/Pentecoast Today (Iain H. Murray)
 • Revival and Revivalism (Iain H. Murray)

Zending:

 • Things as They Are (Amy Carmichael): Amy (1867-1951) beschrijft de realiteit van het zendeling(e) zijn. Niet als een mooi plaatje waarin alle mensen zitten te wachten op het Evangelie, maar als een confrontatie met de duivelse machten die schuilgaan achter het hindoeïsme en alle vormen van ongeloof.  Het is een boek dat dieper besef geeft van een ontzagwekkende geestelijke strijd. Het is een boek dat oproept en aanspoort tot een radicaal leven van zelfopoffering. “Christ counted souls worth Calvary. What do we count them worth?”

Puriteinen:

 • John Owen (All the Works of John Owen, 16 delen). Alles van John Owen is zeer waardevol. Om van hem iets te proeven raad ik aan om The mortification of sin (de doding der zonde) te lezen.
 • Jonathan Edwards: Religious Affections (ook in Nederlandse vertaling: Religieuze gevoelens). Een rijke pennenvrucht van de pastorale ervaring die Edwards op deed tijdens een opwekking in zijn dorp. Niet alle bloesem levert ook vrucht op. Hij geeft duidelijke onderscheidingen tussen geestelijke gevoelens als vrucht van genade en ‘natuurlijke’ gevoelens, die geen bewijs zijn van geestelijk leven. Voor iemand die geestelijke leiding geeft, is dit boek zeer waardevol!
 • William Gurnall: The Christian in Complete Armour. Het dikste (1200 pagina’s), maar ook misschien wel het mooiste boek dat ik heb naast de Bijbel. Hij neemt zijn uitgangspunt in de wapenuitrusting van Efeze 6. De inleiding op het boek begint hij als volgt: “The subject of the treatise is solemn, A War between the Saint and Satan, and that so bloody a one, that the cruellest which ever was fought by men, will be found but sport and child’s play to this… It is a spiritual war you shall read of, and that not a history of what was fought many ages past and is now over; but of what now is doing, the tragedy is at present acting, and that not at the furthest end of the world, but what concerns thee and every one that reads this. The stage whereon this war is fought, is every man’s own soul. Here is no neuter in this war. The whole world is engaged in the quarrel, either for God against Satan, or for Satan against God.’ Bijna alle mogelijke thema’s en vragen in het geloofsleven werkt hij uitvoerig en praktisch uit.
 • Isaac AmbrosiusLooking unto Jesus (in Nederlandse vertaling ‘Zien op Jezus’).

Commentaren/Bijbeluitleg:

 • An Exposition on Ephesians (D. Martyn Lloyd-Jones, 8 delen): Ik heb zelf de eerste drie delen gelezen: ‘Gods ultimate purpose’, ‘Gods way of reconciliation’ en ‘The unsearchable riches of Christ’. Het zijn preken die hij in zijn eigen gemeente heeft gehouden. Hij analyseert de tekst heel nauwkeurig en doet een grondige exegese, die hij vervolgens toepast op het geloven in de tijd waarin we leven.

Boeken voor (toekomstige) geestelijke leiders:

 • Pastorale adviezen (Spurgeon): Op smaakvolle wijze geeft Spurgeon talloze wijsheden mee aan (toekomstige) predikanten hoe ze hun ambt op de meest zegenrijke wijze kunnen uitvoeren. Als de ‘Prins der predikers’ is het absoluut de moeite waard om van hem te leren.
 • Geestelijk leiderschap (Oswald Chambers): Vanuit vele Bijbelteksten laat Chambers zien aan welke kenmerken een geestelijke leider dient te voldoen. Een boek wat ontzettend veel rijke lessen meegeeft!

Vervolgde Kerk:

 • Geheime gelovigen (Anne van der Bijl en Al Janssen)
 • De Roeping (Anne van der Bijl)
 • De Geheime Kerk (Jan Vermeer)
 • Verboden (Jan Vermeer)
 • Blijf staan voor Christus (Zhang Rongliang en Eugene Bach)

Psychologie:

 • The Dark Side of Christian Counselling (Dr. ES Williams)
 • Christ or Therapy? For Depression & Life’s Troubles (Dr ES Williams)

Algemeen:

 • Spurgeon vs. Hypercalvinism (Iain H. Murray): Spurgeon heeft veel strijd gehad in zijn bediening met zowel arminianen als hyper-calvinisten. De eersten verketterden hem omdat Spurgeon een overtuigt calvinist was en geloofde in de totale verdorvenheid van de mens en de soevereine verkiezing van God tot geloof. De tweede groep (onder wie J.C. Philpot) verketterden Spurgeon omdat hij de beloften van het Evangelie en het bevel van bekering en geloof verkondigde aan iedereen (niet alleen aan overtuigde zondaren of zij die ‘wisten’ uitverkoren te zijn) en alle mensen wees op hun eigen verantwoordelijkheid. Deze strijd is vandaag de dag heel actueel, zelfs binnen kerkverbanden.
 • Het Evangelie van Jezus: Wat betekent het als Jezus zegt: ‘Volg Mij!’? (John F. Macarthur): In dit boek wordt een populaire vorm van evangelieverkondiging in Bijbels licht geplaatst. Moet Jezus alleen aangeboden worden als Redder of ook als Heere? Veel christenen menen te geloven in Jezus en naar de hemel te gaan, terwijl ze openlijk in zonden leven en doen waar ze zelf zin in hebben. Ook in Nederland zijn er veel christenen die zeker weten naar de hemel te gaan, terwijl ze zich niet bewust zijn dat ze wandelen op de brede weg die naar het verderf leidt. Aan de hand van veel Bijbelgedeelten en citaten uit de kerkgeschiedenis overtuigt Macarthur dat het ware Evangelie altijd een heilig en toegewijd leven impliceert.