Cursus Veritas

Veritas:

“Gemeenten in staat stellen hun eigen leiders te trainen in het begrijpen van de Bijbel en het toepassen en doorgeven van de boodschap van de Bijbel in hun eigen context.”

(Empowering churches to train their own leaders to interpret Scripture and to apply and minister it in their own context.)

Wat is Veritas precies?

Wat is Veritas en waarom moedig ik u van harte aan om het indien mogelijk* te gaan volgen? Deze onderstaande en meer informatie kunt hier vinden:
1. Veritas is een wereldwijde cursus die al meer dan 25 jaar wordt gegeven, inmiddels in meer dan 42 landen. Het is een ‘beproefde’ cursus in die zin dat het wereldwijd haar vruchten mag dragen.
2. Het doel van Veritas is het persoonlijk goed begrijpen van de Bijbel. Door de cursus maakt u kennis met de grote lijnen die door de Schrift lopen, leert u de verschillende soorten literatuur in de Bijbel herkennen en op de juiste manier interpreteren. Dit juiste verstaan van de Bijbel wordt ‘exegese’ genoemd. Deze cursus zal de persoonlijke Bijbelstudie enorm verrijken.
3. Door de cursus heen is er aandacht voor persoonlijk geestelijk leven en groei. Het gaat niet alleen om het verwerven van kennis, maar ook om het toepassen en praktisch maken van deze kennis. Hierdoor zal de cursus bijdragen aan het geestelijk ‘volwassen’ worden in leer en leven.
4. In de cursus van Veritas gaat het niet alleen om het ‘meer’ weten, maar veelmeer om het ‘dieper’ weten van de dingen die al bekend zijn. Cursisten geven aan dat hun denken en doen vernieuwd is, zowel op het terrein van persoonlijke geloofszekerheid als huwelijk, gezin en werk.
5. Hiernaast is er ook aandacht voor het ontwikkelen van ‘leiderschapskwaliteiten‘. Het doel van Veritas is ook dat gelovigen leren om de boodschap van de Bijbel door te geven en pastoraal/geestelijk leiding te geven aan de mensen om ons heen. Het idee is dat cursisten op hun beurt het geleerde weer doorgeven, zodat uiteindelijk steeds meer mensen mogen delen in de zegen van het begrijpen en praktisch maken van de Bijbel.
6. Hiermee hangt samen dat Veritas slechts dienstbaar wil zijn aan de al bestaande kerken. Het is gemeentegericht. Wereldwijd hebben veel voorgangers, ouderlingen en diakenen heel veel gehad aan de cursus, maar ook gewone gemeenteleden. Het (vaak) enorme gebrek aan Bijbelkennis en vaardigheden om de Bijbel op de juiste wijze te lezen en toe te passen is op te lossen met een cursus als Veritas.
* Het aantal cursusplaatsen is beperkt en het aantal leiders ook (hoewel hier hard aan gewerkt wordt). Als u contact opneemt met Veritas, zullen wij ons best doen om het voor u mogelijk te maken deel te nemen aan de cursus.

Vier modulen van (ongeveer) een jaar

Veritas bestaat uit 4 modulen. Zie de site voor de inhoud daarvan. Het idee is dat elke module ongeveer een jaar duurt (bij eens in de twee weken één les), dus in totaal is de lengte van de volledige cursus 4 à 5 jaar. Het is echter mogelijk om per module wel of niet deel te nemen (hoewel het niet mogelijk is om module 1 te missen).

Interesse?

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op via de site van Veritas:
(Voor Werkhoven of omgeving kunt u ook mij een mail sturen via contact)
____________________________________________________________________________________________
Een nuttige toevoeging van ons principe:
Ons doel is niet om de cursus als zodanig te verspreiden en ingang te doen vinden. Ons verlangen is om datgene waar de cursus voor staat, namelijk de Bijbel dieper leren verstaan, toepassen en doorgeven, te zien gebeuren onder Gods zegen. Gods Woord verandert mensen!