De Heilige Geest als Persoon binnen de goddelijke Drie-eenheid

Christenen geloven in God. Dat zal niemand verbazen. Christenen geloven in Jezus Christus. Ook dit is voor iedereen logisch (daarom heten we tenslotte christenen), maar maakt het al wel iets ingewikkelder. Om het makkelijk te houden zien velen Jezus als een bijzonder, maar wel gewoon, mens. Dat is Jezus echter niet. Hij is werkelijk mens, maar ook werkelijk God. In de Bijbel wordt Hij de Zoon van God genoemd. Hij bestaat van eeuwigheid (heeft geen begin en ook geen einde) en heeft er voor gekozen mens te worden, om ons te kunnen redden. Betekent dit dat christenen geloven in twee goden?! Nee! Wij geloven in één God, die bestaat in drie Personen. God de Vader, God de Zoon én de Heilige Geest. Op deze pagina wil ik u informatie geven over de Heilige Geest en ingaan op welke specifieke manieren de Heilige Geest terugkomt in de hele Bijbel.

Het woord voor ‘Geest’ in het Oude en Nieuwe Testament kan ook vertaald worden met ‘wind’ of ‘adem’. Jezus zegt over de wind: ‘De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.’ (Johannes 3:8). De wind is onzichtbaar, dat is de Heilige Geest ook. We merken wel de gevolgen van de wind: takken bewegen, bomen vallen om, we voelen weerstand (bij tegenwind) of juist kracht in onze rug (als we de wind mee hebben). Zo is de Heilige Geest als Persoon onzichtbaar, maar Zijn werk niet! Wij als mensen hebben geen invloed op de wind. Dat hebben wij ook niet op de Heilige Geest. Hoe hard het waait of uit welke hoek de wind komt: dit wordt door ons niet bepaald. De wind kun je niet grijpen, niet pakken. Zo is het met de Heilige Geest. Daarnaast is het mogelijk om vergelijkingen te trekken tussen de Heilige Geest en ‘adem’. Ademhalen is nodig om te leven. Als iets of iemand geen adem heeft, sterft hij of is al dood. De Heilige Geest geeft ons geestelijk leven. Zonder de Heilige Geest zijn we geestelijk dood, kunnen we God niet kennen, niet liefhebben en niet dienen. Dit maakt meteen duidelijk hoe ontzettend belangrijk de Persoon en het werk van de Heilige Geest is.

De Heilige Geest is een Persoon, ook al ervaren we Hem als een kracht. De wind kan niet spreken, dat kan de Heilige Geest wel. De wind kunnen wij niet beledigen of bedroeven. Er wordt in het Nieuwe Testament echter wel gewaarschuwd dat we de Heilige Geest niet moeten bedriegen (Handelingen 5:3), weerstaan (Handelingen 7:51), bedroeven (Efeze 4:30) en uitblussen (1 Thessalonicenzen 5:19). Als de Heere Jezus zegt dat Hij de Heilige Geest zal sturen naar de gelovigen, dan spreekt Hij niet over ‘het’, maar over ‘Hij’ of ‘Hem’ (Johannes 14:17; 15:26; 16:7). Dit is de reden dat wij de Heilige Geest als een ‘persoon’ moeten behandelen. Hij heeft een wil, Hij heeft gedachten en verlangens. We kunnen met Hem spreken, tot Hem bidden en ons door Hem laten leiden. Het christelijk geloof kan niet zonder de Heilige Geest, net zo min als het kan zonder God de Vader (als onze Schepper) en zonder God de Zoon (Jezus Christus als onze Redder).