Geloof en Wetenschap

Hoe is alles ontstaan? Schepping of evolutie?

“Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het Woord van God is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden.”                     – Hebreeeën 11:3

“Want Gods onzienlijke dingen worden van de schepping van de wereld af aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat de mensen niet te verontschuldigen zouden zijn.” – Romeinen 1:20

Het is inmiddels een oude discussie, maar nog steeds laait deze af en toe fel op. Wie moet men geloven als het gaat om de grote vragen van het ontstaan van de mens en al het bestaande? De wetenschap of de Bijbel? Moet de Bijbel gelezen en uitgelegd worden in het licht van de wetenschappelijke theorieën of moeten de wetenschappelijke vondsten gecorrigeerd worden in het licht van de Bijbel?

Zij die hier heldere antwoorden op willen hebben, wil ik verwijzen naar een aantal links, die hen hierin kunnen helpen.

En zo zijn er nog veel meer artikelen te vinden!