Het geloof in God

Dit is een introductie op wat u onder dit kopje aantreft. Daarnaast ga ik in op de vraag of het überhaupt relevant is voor ons mensen om te geloven in God en te weten wie Hij is.

Het is een vraag die u misschien wel eens hebt gekregen of gesteld: ‘Geloof u in God?’ Voor sommigen is het een vanzelfsprekendheid, voor anderen is het een onmogelijkheid dit met ja te beantwoorden. En als de vraag al met ‘ja’ beantwoord wordt, in wélke God geloof je dan?

Het geloof in God is het geloof in het bestaan van God. Als iemand zegt: ‘Ik geloof in God’, dan wil hij meestal zeggen dat hij gelooft dat er een God is en dat Hij de Schepper is van alles. Hij kan hier verschillende redenen voor hebben. Misschien is het een vanzelfsprekendheid omdat hij is opgevoed met deze overtuiging. Misschien is een meer persoonlijke overtuiging omdat hij dingen ziet en ervaart die zonder God onverklaarbaar zijn. Hij ziet ontwerp, schoonheid, structuur, diversiteit en complexiteit in de natuur en in het heelal en kan niet anders concluderen dan dat er Iemand is die dit heeft bedacht en gemaakt. Het kan ook dat hij God op bepaalde momenten heeft ervaren, in moeilijke periodes was er Iemand Die troostte, hielp en wonderlijk uitkomst gaf. Ook andere bovennatuurlijke ervaringen kunnen iemand brengen tot de overtuiging: ‘Er moet gewoon een God zijn!’

Het valt mij op dat er veel Nederlanders in eerste instantie zeggen niet in God te geloven. Als ik echter doorvraag, blijkt er vaak ergens nog wel een kleine overtuiging te zijn dat er wel ‘iets meer’ is dan wij met onze vijf zintuigen kunnen waarnemen. Veel mensen zeggen niet in God te geloven omdat ze niet weten wie Hij dan zou moeten zijn. Is het de God van de christenen, van de moslims of hebben de hindoes gelijk? Kunnen we eigenlijk wel weten wie God is? Het is beter om het maar een beetje in het midden te laten en gewoon van het leven te genieten en er het beste van te maken. Er wordt al genoeg gevochten om het geloof… Toch? Daarnaast zijn veel mensen van mening dat het geloof in God irrationeel is. Het gezonde verstand en de wetenschap hebben het bestaan van God uitgesloten. Het bestaan van God is immers niet te bewijzen? Hier zijn tegenvragen op te stellen:

  • Is het niet-bestaan van God bewezen? (Het niet-bestaan van iets is altijd veel moeilijker te bewijzen dan het wel-bestaan van iets. Als iemand heel de aarde over is gegaan om een Reuzenpanda te zoeken en nergens heeft gevonden, is nog niet bewezen dat zo’n beest daarom ook niet bestaat.)
  • Is de oerknal en de evolutietheorie wel met het gezonde verstand en de wetenschap te begrijpen en te bewijzen? (Het is nog steeds een hypothese…)

Stel dat er wel een God is. Probeer te denken vanuit deze ‘hypothese’. Een God Die alles heeft gemaakt, ook ons als mensen. Een God Die een doel heeft met alles wat Hij heeft gemaakt. Wat was zijn doel met ons als mensen? Dit is een zeer relevante vraag. Stel u voor dat u de uitvinder bent van de auto. Een uitvinding waardoor het gepruts met paard en wagen voorbij is. U hebt uitgevonden dat het mogelijk is om een motor te bouwen in een stuk blik op vier wielen en deze ‘auto’matisch te laten rijden. Er zit een stoel in en een stuur voor de bestuurder. Het is een kwestie van motor starten en rijden maar! Het is een briljante uitvinding en u verkoopt uw eerste ‘auto’. Velen volgen en uiteindelijk is heel het dorp in bezit van een eigen auto. Maar de mensen zijn gewend en gehecht aan paard en wagen. Wat doen ze? Ze spannen het paard voor de auto en laten de motor uit. Ze zitten niet in de stoel achter het stuur, maar op het dak met teugels en een zweep in hun handen. Heeft u uw doel bereikt? Nee! Het is leuk dat de mensen dit doen, maar de auto’s missen hun doel!

God heeft alles gemaakt met het grote doel dat Hij verheerlijkt zou worden. Hij maakte de mens naar Zijn beeld en gaf hem Zijn zegen. Hij gaf de opdracht de aarde te vullen, te heersen over de schepping en deze goed te verzorgen. De mens vond zijn geluk in het leven met God en voor God. Hij beantwoordde aan zijn doel! De zondeval maakte hier een einde aan. De mens werd ontrouw aan God, vervreemde van God en ging zijn doel missen. Zodra een mens God niet meer kent, kan hij niet meer beantwoorden aan zijn doel! Het is daarom hoogst relevant om zeker te weten óf er een God is en wie Deze God dan precies is. Als we dat weten, dan kunnen we erachter komen wat het doel is van ons leven. Hij is onze Uitvinder en Schepper, daarom is Hij het alleen Die ons kan vertellen waarom we leven en hoe we moeten leven!

Als christenen over God spreken, bedoelen ze meestal God de Vader of God als Drie-eenheid. Van God wordt in het Oude én Nieuwe Testament gezegd dat Hij één is. Christenen geloven net als joden en moslims in één God en niet in meerdere goden. Deze ene God heeft Zich echter aan ons geopenbaard als God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest. Het zijn drie Personen, maar één in Wezen. Op de pagina van de Drie-eenheid ga ik hier dieper op in.

Sommige mensen maken een onderscheid tussen de God van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. De God van het Oude Testament zou een wraakzuchtige en strenge God zijn, de God van het Nieuwe Testament is een liefdevolle en genadige God. Dit is een verwrongen beeld dat totaal niet klopt met de Bijbel zelf. Het is echter goed om duidelijk te maken waarom dit een valse tegenstelling is en aan te tonen dat de God van Abraham, Izak en Jakob Dezelfde is als de God en Vader van onze Heere Jezus Christus!