Het geloof in Jezus

Wie is voor u de meest belangrijke persoon die ooit op aarde heeft geleefd? Wellicht is het uw vader of moeder. Misschien een belangrijke voetballer of musicus. Voor veel mensen is het iemand die hen helpt of heeft geholpen zin en doel te geven aan het leven. Iemand die je helpt om dit leven succesvol door te komen.

Voor christenen is Jezus ongetwijfeld de meest belangrijke Persoon. Alles draait om Hem! Het hart van een christen is vol van liefde tot Hem en vol van liefde van Hem. Christenen leven en sterven voor Jezus, omdat ze geloven dat Hij leefde en stierf voor ons. Een ontmoeting met Jezus zet het leven op de kop, meer dan de ontmoeting met een leuk, lief meisje of een stoere, sterke jongen. Waarom is Jezus zo belangrijk voor christenen?

Een christen weet dat hij blind was, maar nu Gods heerlijkheid ziet door Jezus;

Een christen weet dat hij doof was, maar nu Gods stem hoort door Jezus;

Een christen weet dat hij dood was, maar nu tot Gods eer mag leven door Jezus;

Een christen weet dat hij hopeloos verloren was, maar nu eeuwig gered is door Jezus;

Een christen weet dat hij schuldig was voor God, maar nu alles vergeven is door Jezus;

Een christen weet dat hij een kind van Gods toorn was, maar nu een kind van Gods liefde is door Jezus;

Een christen weet dat hij vervreemd was van God, maar nu nabij God is gebracht door Jezus;

Een christen weet dat hij een slaaf was van de zonde, maar nu vrij is om het goede te doen door Jezus;

Een christen weet dat hij eeuwig gestraft had moeten worden in de hel, maar nu voor eeuwig in de hemel mag zijn door Jezus;

Een christen is een kind van God, een erfgenaam van het eeuwige leven, onderdeel van Gods familie, een burger van Zijn Koninkrijk, een tempel van God, een woonplaats van de Heilige Geest, de oogappel van God en meer dan overwinnaar door Jezus!

Wie is deze Jezus? Is Hij zo machtig? Is Hij zo belangrijk? Ja, Hij is alles! Hij is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt; Hij is de Leeuw uit de stam van Juda; Hij is de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde; Hij is de Opstanding en het Leven; Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven; Hij is de Koning der koningen en een Heere der heren; Hij is het Licht van de wereld en wie in Hem gelooft, zal in de duisternis niet wandelen; Hij is het Brood van het leven en wie van Hem eet, zal nooit meer hongeren; Hij is de Goede Herder en heeft Zijn leven gegeven voor Zijn schapen; Hij is onbegrijpelijk, onoverwinnelijk, onovertreffelijk en onverbeterlijk; Hij is een Vriend van zondaren en een Helper van de hulpelozen; Hij is een Leidsman voor de blinden en een Steun voor de zwakken; Hij is de Trouwe en de Waarachtige; Hij is de beloofde Messias, Die de zonde, de duivel en de dood heeft overwonnen; Hij is de Redder van ons mensen en de Gever van het eeuwige leven; Hij is de ‘Ik ben’ en is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde!

Jezus, Zijn Naam betekent ‘Zaligmaker’/’Redder’. Er is geen andere naam onder de mensen gegeven om ons te redden dan Zijn Naam! Wie Zijn Naam aanroept, Hem bidt om vergeving van zonden en redding, zal het eeuwige leven ontvangen.

Jezus’ komst naar de aarde was al 4000 jaar van tevoren beloofd. Heel het Oude Testament belooft en ziet uit naar de komst van Hem, de Messias. Voor Jezus geboren was, leefde Hij al van voor het begin van de Schepping. Hij had goddelijke eer en heerlijk bij God de Vader, voordat de wereld bestond. Hij heeft deze heerlijkheid vrijwillig afgelegd, is door de Vader naar de aarde gestuurd met een missie en is mens geworden. Hij heeft als mens ongeveer dertig jaar op aarde geleefd. We weten het meeste over Zijn laatste drie jaar, waarin Hij met Zijn twaalf discipelen/volgelingen door Israël trok om overal de mensen over God te vertellen en mensen te helpen (zieken genezen, van demonen bevrijden, etc.). Met deze wonderen bewees Hij de Messias te zijn, Die beloofd was en proclameerde Hij de komst van Gods Koninkrijk. Na drie jaar ging Hij doelbewust naar Jeruzalem in de wetenschap dat Hij daar zou lijden en sterven. Hij werd gekruisigd en begraven. De joodse leiders waren een concurrent kwijt en de Romeinen een potentiële leider van een opstand. Gods plan was echter groter en hoger. Jezus’ sterven was het grote doel van Zijn komst naar de aarde! Het was een offer voor God, een betaling van onze straf voor onze zonden. Het kruis was de plaats waar Hij de duivel en alle helse machten overwon. Op de derde dag wekte God Hem op uit de dood en gaf Jezus het leven weer. Jezus is veertig dagen bij Zijn discipelen geweest en heeft hen alles verteld wat ze moesten weten voordat Hij terugging naar de hemel. Hij is daar gezeten aan de rechterhand van de Vader, heeft de goddelijke heerlijkheid weer ontvangen en regeert vanuit de hemel Zijn kerk. Door Zijn Woord en Geest leidt en beschermt Hij alle gelovigen en zorgt dat het aantal gelovigen toeneemt. Hij heeft belooft terug te komen om dan alle mensen te oordelen. Hij zal alle gelovigen, zowel die gestorven zijn als die leven, opnemen in de hemel om voor eeuwig bij Hem te zijn. Alle ongelovigen zullen door Hem veroordeeld worden tot een eeuwige straf in de hel.

Dit is Jezus. Hij is machtig en gewillig om elke zondaar te redden. Hij is het waard om geëerd en gevolgd te worden. Hoe weet ik dat zeker? We kunnen zeker weten wie Jezus is op basis van het bewijs dat de oog- en oorgetuigen ons hebben nagelaten. Wat ik daarmee bedoel kunt u hier lezen.