Opwekking in China (1982)

Zie deze brief, geschreven door christenen die delen in het lijden én in de glorie van Jezus.