Preken

Hier zijn verschillende preken van mij te beluisteren:

Prekenserie over Kolossenzen 3:1-17 – De heerlijke en hoge roeping om als gelovigen te leven uit onze positie in Christus en steeds meer op Hem te gaan lijken.

Kolossenzen 3:1-9 Met Christus gestorven om de zonde te doden

Kolossenzen 3:10-14 Met Christus opgewekt om steeds meer als Hem te leven

Kolossenzen 3:15 De vrede van God moet heersen in onze harten!

Kolossenzen 3:16 Het Woord van Christus moet in rijke mate in ons wonen! (doopdienst)

Kolossenzen 3:1 en 17 De hoge positie van Christus en de hoge roeping van alle gelovigen (Hemelvaart)

Prekenserie over Jesaja 52:13-53:12 – een bijzonder heldere en duidelijke profetie van de vernedering en verhoging van de Messias, Jezus Christus

Jesaja 52:13-15 Jezus in het Oude Testament- door lijden tot heerlijkheid

Jesaja 53:1-6 De Messias verworpen en veracht – voor onze zonden geleden

Jesaja 53:7-9 en 12b De dood en begrafenis van de Messias

Jesaja 53:10-12a De opstanding en verhoging van de Messias – het loon op Zijn zware arbeid

Preken over het Evangelie naar de beschrijving van Johannes

Johannes 1:6-8 en 19-37 Het getuigenis van Johannes de Doper

Johannes 2:1-25 De tekenen van Jezus

Prekenserie over Titus 3:1-8

Titus 3:1 Overheden en machten onderdanig zijn.

Titus 3:3 Het Evangelie: Wie ook wij voorheen waren

Titus 3:4-7 Het Evangelie: De zaligmakende verschijning van God

Titus 3:2,5 en 8 Goede werken: niet als reden, maar wel als doel van onze redding

Losse preken

Psalm 60:1-14 Overwinnen in de geestelijke strijd

Handelingen 2:42-47 De ideale gemeente